novi kadrovi
srpski english

O projektu

„Novi kadrovi“ je projekat koji se sastoji od pripreme i izdavanja knjige eseja, kao i kreiranja pratećeg veb-sajta, posvećenih pokretanju široke javne diskusije o prirodi i razvoju nacionalne i pop kulture u Srbiji.

Nivo javne diskusije i polemike o filmu kao delu nacionalne kulture veoma je nizak, skoro bez validnih publikacija, časopisa i teorijskih knjiga. Mlada generacija filmskih kritičara, autora i mislilaca, obrela se na kulturnoj margini, boreći se da očuva ideju o debati i polemici na temu umetnosti i kulture, kao i produkcije koja nije obezvređena nameštenim konkursima i korupcijom. Filmska kultura u Srbiji pati od inertnosti, i potrebno joj je kritičko preispitivanje zacementiranih vrednosti nasleđenih od prethodnog sistema političke i kulturne misli. Potrebno je stvoriti prostor za svež i inovativan pristup.

Projekat „Novi kadrovi“ okuplja 15 mlađih filmskih kritičara iz Srbije u knjigu eseja o srpskom filmu, pod radnim nazivom „Tajne i fenomeni srpskog filma“. Ambicija ove knjige je da kritički ispita i prevrednuje najzanimljivije, zaboravljene, marginalizovane ili ekscentrične srpske filmove i fenomene, kao što su srpski krimi film, queer i kemp u srpskom filmu, hendikepirani ljudi, život na margini, gubitnici u Novim dokumentarcima, motiv Kosova u srpskom filmu... U isto vreme, knjiga bi ponudila re-interpretaciju i drugačije vrednovanje mnogih „zaboravljenih“ autora srpskog filma, kao i drugačiji pogled na trendove, usmerenja, poetiku i način poslovanja u istoriji srpske kinematografije, ističući one umetničke pojave, poetike, trendove i poslovne odluke koje mladi kritičari smatraju kako pozitivnim i relevantnim danas, tako i mogućnostima za buduću nadgradnju.

Projekat se nada da će na scenu dovesti novu generaciju filmskih autora, kritičara i teoretičara, i omogućiti im da rade u okruženju koje ih politički, kulturno i finansijski podržava, na taj način stvarajući kulturno inovativan, različit, moderan materijal.

Projekat su podržali Open Society Institute New York i Swiss Cultural Programme Pro Helvetia Beograd.

popboks
doba nevinosti
kinoteka
filmski centar srbije
Činč
filmska banka
filmska banka
filmske radosti
male novine

2007 - 2018 Novi kadrovi, projekat podržali Open Society Institute New York i SCP Pro Helvetia Beograd, sajt Breve